27 jun, 10:06 - phimariana : Mija!
27 jun, 10:07 - phimariana : Dónde andai
27 jun, 10:07 - Isabel San: Aquí en mi casa..
27 jun, 10:07 - Isabel San: Y tu????
27 jun, 10:07 - Isabel San: Como vai???
27 jun, 10:07 - Isabel San: Jeje
27 jun, 10:08 - phimariana : También, mateamos?
27 jun, 10:08 - Isabel San: Va
27 jun, 10:11 - Isabel San: Subo en 10 min
27 jun, 10:11 - phimariana : Si si
Anuncios